Besox

Corona: cao nr. 149 voor aanbevolen of verplicht telewerk verlengd tot 31 maart 2022

21 december 2021

Op 26 januari 2021 hebben de sociale partners in de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 gesloten die een kader creëert voor het verplicht of aanbevolen telewerk in de strijd tegen de coronapandemie.

De overeenkomst heeft betrekking op het statuut van de telewerkers en geeft aan welke modaliteiten, voorwaarden en principes er in geval van telewerk moeten worden nageleefd.

Cao nr. 149 is een suppletieve cao. Dit betekent dat de cao enkel van toepassing is op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen regeling van telewerk hadden uitgewerkt. Bedrijven die op 1 januari 2021 al een akkoord (cao, individueel akkoord of telewerkpolicy) hadden, moeten deze cao dus niet toepassen.

Deze cao nr. 149 werd gesloten voor bepaalde duur tot en met 31 december 2021. Gelet op de huidige coronasituatie hebben de sociale partners beslist om de toepassing van de cao te verlengen door middel van het sluiten van een cao nr. 149/2 die geldig is van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. De inhoudelijke bepalingen van cao nr. 149 wijzigen niet en blijven dus van toepassing tot 31 maart 2022.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149/2 van de Nationale Arbeidsraad van 7 december 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, www.nar-cnt.be.

Tags