Besox

Brussel: Verlenging relancepremie ‘Phoenix’

30 januari 2022

Eerder informeerden wij u al over de relancepremie ‘Phoenix’. Werkgevers die Brusselse werkzoekenden aanwerven kunnen sinds begin vorig jaar een premie ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse regering heeft beslist om de periode van deze premie te verlengen.

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de relancepremie van € 500 of € 800 per maand, dient de werkgever een niet-werkende werkzoekende aan te werven die voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet deze persoon onder andere zijn ingeschreven bij Actiris binnen een bepaalde periode. Deze periode wordt verlengd met 6 maanden en loopt nu tot 30 juni 2022.

De overige voorwaarden blijven van toepassing. Zo moet de werknemer nog steeds als niet-werkende werkzoekende:

  • gedomicileerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • geen diploma of getuigschrift hoger dan dat van het hoger secundair onderwijs hebben, of jonger dan 30 jaar oud zijn en niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn op het ogenblik van de aflevering van het attest;
  • niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn en de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt, of een getuigschrift of diploma hoger dan dat van het hoger secundair onderwijs hebben.

Werkgevers kunnen de relancepremie aanvragen voor contracten met een werknemer die aan deze voorwaarden voldoet, getekend tussen 1 januari 2021 en 30 september 2022 met een indiensttreding vóór 1 oktober 2022.

De werkgever vraagt de premie zelf online aan via Actiris binnen een termijn van 2 maanden na de start van de tewerkstelling van de werknemer.

Bron: Ministerieel besluit van 30 december 2021 tot uitvoering van het artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende, BS 24 januari 2022 en https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/phoenix-brussels/.

Tags