Besox

Bevoegdheidsgebied paritaire comités 152 en 225 wordt mogelijk aangepast

13 juni 2018

De minister van Werk, Kris Peeters, liet in een bericht van 29 mei 2018 weten dat hij overweegt om het bevoegdheidsgebied van de volgende paritaire comités aan te passen:

PC 152 (paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs)

Dit paritair comité is bevoegd voor:

  • het meester-, vak- en dienstpersoneel van de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en hun werkgevers;
  • het meester-, vak- en dienstpersoneel van de internaten van het vrij onderwijs en hun werkgevers;
  • het meester-, vak- en dienstpersoneel van de vrije psycho-medisch-sociale centra gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap en hun werkgevers;
  • het meester-, vak- en dienstpersoneel van de vrije beheerscentra in het basisonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap en hun werkgevers.

De minister overweegt om daar het meester-, vak- en dienstpersoneel van de gesubsidieerde vrije universiteiten en hogescholen en hun werkgevers aan toe te voegen.

PC 225 (paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs)

Dit paritair comité is bevoegd voor:

  • de niet-gesubsidieerde bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en hun werkgevers;
  • de niet-gesubsidieerde bedienden van de internaten van het gesubsidieerd vrij onderwijs en hun werkgevers;
  • de niet-gesubsidieerde bedienden van de vrije psycho-medisch-sociale centra gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap en hun werkgevers;
  • de niet-gesubsidieerde bedienden van de vrije beheerscentra in het basisonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap en hun werkgevers.

De niet-gesubsidieerde bedienden van de gesubsidieerde vrije universiteiten en hogescholen en hun werkgevers zouden worden toegevoegd aan dit bevoegdheidsgebied.

Momenteel gaat het nog maar om een voorstel. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, B.S. 29 mei 2018.