Besox

Besox weert als eerste de papieren loonadministratie met ‘besox online’

2 oktober 2018

Besox is het eerste Belgische sociaal secretariaat dat papieren loonadministratie volledig de wacht aanzegt. Dankzij een nieuw digitaal platform kunnen klanten hun administratie voortaan papierloos afhandelen. De software vereenvoudigt heel wat taken van de zaakvoerder of HR-medewerker en biedt op een snelle en makkelijke manier inzicht in belangrijke gegevens inzake lonen, vakanties, ziekteverloven, enzovoort. Doordat het platform communiceert met moderne boekhoudpakketten kunnen facturen voortaan automatisch ingeboekt worden.

Digitaal aangetekend

Het digitaal platform van Besox laat onder meer toe om digitale contracten aan te maken en te bewaren. Medewerkers krijgen verder toegang tot een tijdlijn en een meldingssysteem voor dringende zaken. Eventuele afwezigheden en adreswijzigingen kunnen personeelsleden voortaan zelf invoeren, zonder dat daarvoor nog iemand van HR aan te pas komt. De software maakt ook asset management stukken eenvoudiger; zo kan de zaakvoerder bijvoorbeeld meldingen instellen als computermateriaal of bedrijfswagens aan vervanging toe zijn. Men kan ook verslagen van evaluatiegesprekken, aanmaningen en ontslagbrieven via aangetekende mails versturen.

“We vinden de software die vandaag op de markt is te beperkt. Zaakvoerders en HR-verantwoordelijken moeten zich bijvoorbeeld een weg banen door alle verschillende verlofstelsels, en wanneer die al dan niet gelden. HR-medewerkers kunnen zich daardoor te weinig op hun kerntaak concentreren”, legt Christophe Morbee, CEO bij Besox uit. “Wij wilden dat met slimme technologie automatiseren. Daarom hebben we zwaar ingezet om het eerste digitaal sociaal secretariaat van de toekomst te worden.”

In samenwerking met de klant

Besox bouwde zijn platform in nauwe samenwerking met een twintigtal klanten en het softwarebedrijf Officient, die recent de HRM.info award won van “Coolest HR tech solution 2018”. Op basis van de feedback van die bètaklanten werd de software gaandeweg gepersonaliseerd. Besox had daarbij veel aandacht voor gebruiksvriendelijkheid en een aantrekkelijke en duidelijke visualisatie van de informatie.

Het nieuwe platform is vanaf juni beschikbaar voor alle klanten.

Tags