Besox

Basiskennis bedrijfsbeheer niet meer nodig bij opstart nieuwe zaak

19 juni 2018

Als u met een zelfstandige activiteit wil beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet u tot op vandaag in de meeste gevallen de basiskennis van bedrijfsbeheer bewijzen. U kan dit doen aan de hand van:

  • een specifiek diploma of een ander getuigschrift;
  • het bewijs van praktijkervaring;
  • een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer behaald na een examen bij de Centrale Examencommissie of via Syntra of een ander centrum voor volwassenonderwijs.

Vlaanderen heeft al eerder aangekondigd dat ze deze verplichting vanaf 1 september 2018 wilde afschaffen. Het decreet dat deze aangelegenheid officieel regelt, is op 11 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 1 september 2018 is het dan ook niet meer nodig om in het bezit te zijn van een attest bedrijfsbeheer om een nieuwe zaak te kunnen starten in Vlaanderen.

Bron: Decreet van 18 mei 2018 tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer (1), B.S. 11 juni 2018.