Besox

Annulering debetberichten ‘onvoldoende opleidingsinspanningen’

23 mei 2016

Art. 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact bepaalde dat werkgevers, die behoren tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren, in het verleden soms een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% voor de financiering van het betaald educatief verlof aan de RSZ moesten betalen.

Voor 2008 en 2009 werd de lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leverden, opgenomen in een ministerieel besluit van 13 april 2011. Voor 2010 ging het om een ministerieel besluit van 12 januari 2012 en voor 2011 om een ministerieel besluit van 13 april 2013.

Tegen de ministeriële besluiten van 13 april 2011 en 12 januari 2012 werd een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend. Tegen het besluit van 13 april 2013 werd geen beroep ingediend.

De Raad van State deed in een arrest van 4 februari 2016 enkel uitspraak over 2009 en beval dat de betrokken werkgevers de betaalde bijdragen wegens onvoldoende opleidingsinspanningen voor het jaar 2009 terugbetaald moeten krijgen.

Dit arrest werd geveld nadat het Grondwettelijk Hof verklaarde dat het art. 30 onverenigbaar is met art. 10 en 11 van de Grondwet.

De RSZ heeft deze uitspraak aanvaard en tevens tot de terugbetaling beslist voor de andere jaren.

In de tussentijdse instructies van 17 mei 2016 liet de RSZ immers weten dat zij, rekening houdend met de juridische waarde van de arresten van het Grondwettelijk Hof, beslist heeft om over te gaan tot de annulering van de debetberichten ‘onvoldoende opleidingsinspanningen’ die voor de refertejaren 2008, 2009 en 2010 opgesteld werden.

De annuleringen zullen aan de erkende sociale secretariaten meegedeeld worden voor de werkgevers die bij die secretariaten aangesloten zijn.

 

Bron: www.socialsecurity.be – administratieve instructies RSZ 2016/1 – tussentijdse instructies risicogroepen – bijkomende werkgeversbijdrage bij onvoldoende opleidingsinspanningen dd. 17 mei 2016.

Tags