Besox

Aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector wordt pas verplicht vanaf 1 april 2024

5 januari 2024

Op 8 november 2023 meldden wij al dat de aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector verplicht wordt vanaf 1 januari 2024. De RSZ heeft echter op 1 januari 2024 via haar website laten weten dat de verplichting pas zal gelden vanaf 1 april 2024. Dit uitstel komt als geroepen omdat we merken dat er nog wat onduidelijkheden zijn omtrent de interpretatie en toepassing van de nieuwe wetgeving.

De communicatie van RSZ luidt als volgt: “De onlinedienst Check In and Out at Work is beschikbaar vanaf 1 januari 2024. Uw medewerkers kunnen hun schoonmaakactiviteiten vanaf die datum al registreren. De verplichting om deze activiteiten te registreren, geldt vanaf 1 april 2024. In april, mei en juni 2024 zullen de bevoegde inspectiediensten gebruikers helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Tot 30 juni 2024 worden er geen boetes opgelegd, tenzij er fraude wordt vastgesteld.”

Wat betekent Check In and Out at Work voor de schoonmaaksector?

Iedereen die schoonmaakwerk uitvoert op een werkplaats moet geregistreerd zijn. De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de entiteit die iemand aan het werk zet als bij de persoon die het werk uitvoert.

De werkgever moet de werknemer informeren of de registratieplicht van toepassing is op de werkplek. Dat kan bijvoorbeeld met een affiche op die werkplek.

Niet alle activiteiten die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité van de schoonmaak vallen, worden geviseerd. Het gaat enkel om activiteiten die ‘als doel hebben een onroerend goed schoon te maken voor rekening van een derde partij’.

Wanneer moet de werknemer zich precies registreren in Check In and Out at Work?

Hij moet zich bij Check In and Out at Work registreren wanneer de activiteiten beginnen en eindigen. Hij moet dus inchecken als hij begint te werken en uitchecken als hij klaar is.
Het begin en einde van rustperiodes moet hij ook registreren. Hij checkt dus uit bij het begin van de pauze, en weer in als de pauze afgelopen is.

Hoe registreert de werknemer zich met Check In and Out at Work?

Hij kan zich op verschillende manieren registreren in Check In and Out at Work. De werknemer spreekt met de werkgever af welk kanaal hij gebruikt. Afhankelijk van het kanaal heeft de werknemer bepaalde codes of gegevens nodig die de werkgever hem moet bezorgen. Op de website van RSZ staan de volgende instructies ten aanzien van de werknemer:

Werknemers kunnen zich registreren met de smartphone

Je hebt verschillende mogelijkheden:

 • Je werkgever bezorgt je een QR-code of een URL
 1. Scan de QR-code of klik op de URL, en meld je aan met itsme. De onlinedienst haalt automatisch het technische nummer op van de Aangifte van Werken die je werkgever gedaan heeft.
 2. Activeer de toegang tot je geolocatie, zodat Check In and Out at Work automatisch je positie op de werkplaats kan registreren.
 3. Vul zo nodig de ontbrekende gegevens in.
 4. Kies het type registratie: ‘in’ of ‘uit’.
 • Gebruik de onlinedienst op dit portaal
 1. Klik op de knop Check in en uit op je werk op deze pagina.
 2. Meld je aan met een digitale sleutel naar keuze. Je rijksregisternummer of bisnummer wordt automatisch ingevuld.
 3. Activeer de toegang tot je geolocatie, zodat Check In and Out at Work automatisch je positie op de werkplaats kan registreren.
 4. Voer het nummer van de Aangifte van Werken handmatig in.
 5. Vul zo nodig de ontbrekende gegevens in.
 6. Kies het type registratie: ‘in’ of ‘uit’.

Ben je een buitenlandse werknemer of zelfstandige? Dan moet je een specifieke procedure volgen. Meer informatie volgt.

Werknemers kunnen zich registreren met een badge of een andere toepassing van de werkgever

Als je je aanwezigheid al registreert via een webservice van je je werkgever, bijvoorbeeld met een badge, hoef je niets anders te doen om je aan te melden bij Check In and Out at Work. Je registreert je zoals gewoonlijk op je werkplaats en je bent meteen ook in orde met je aanwezigheidsregistratie. Badge ook uit en in voor je pauzes. De relevante gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de databank van de sociale zekerheid.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector vind je in de Programmawet 26/12/2022, titel 4, hoofdstuk 1, art. 22 tot 48, en hoofdstuk 2, art. 49 (§9 art. 30 bis van de wet van 27/06/69).

Aanwezigheidsregistratie en de Aangifte van Werken

In toepassing van art. 30bis van de wet van 27 juni 1969 moeten werkplaatsen die onderworpen zijn aan de verplichte aanwezigheidsregistratie via Check In and Out at Work, aangegeven worden in de Aangifte van werken. De registratieplicht voor schoonmaakactiviteiten geldt ongeacht het bedrag van de Aangifte van werken.

Bron: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/check-in-and-out-at-work/index.htm en Check In and Out at Work – Sociale zekerheid (socialsecurity.be)

Categorie