Besox

Aanvullingen bij jeugd- en seniorvakantie: door de RSZ beschouwd als loon

28 juni 2016

Wanneer een werknemer jeugd- of seniorvakantie opneemt, krijgt hij hiervoor een uitkering vanwege de RVA. Het gebeurt ook wel eens dat een werkgever, bovenop de uitkering van de RVA, nog een aanvullende vergoeding betaalt.

De RSZ laat in haar administratieve instructies van het 2de kwartaal 2016 weten dat de aanvullende vergoeding die een werkgever eventueel betaalt bij jeugd- of seniorvakantie niet uitgesloten is van het loonbegrip en bijgevolg onderworpen is aan sociale bijdragen.

Nochtans zijn de vergoedingen die beschouwd kunnen worden als een aanvulling op de sociale voordelen die toegekend worden door de verschillende takken van de sociale zekerheid, uitgesloten uit het loonbegrip. De RSZ verduidelijkt echter dat het enkel gaat om aanvullingen bij:

  • wettelijke pensioenen;
  • werkloosheidsuitkeringen met inbegrip van de tegemoetkoming ten laste van de RVA aan personen in loopbaanonderbreking;
  • kinderbijslagen;
  • uitkeringen in geval van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

De aanvullingen die niet vallen onder één van deze categorieën zijn bijgevolg niet uitgesloten uit het loonbegrip waardoor er wel sociale bijdragen op verschuldigd zijn. De RSZ geeft als voorbeeld de aanvullingen bij jeugd- of seniorvakantie.

De RSZ is immers van mening dat de vergoeding die de RVA uitkeert bij jeugd- of seniorvakantie niet kan beschouwd worden als een sociaal voordeel, maar eerder als vakantiegeld. De aanvullende vergoeding die een werkgever betaalt, is dan ook geen aanvulling op een sociaal voordeel.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ, 2de kwartaal 2016.

Tags