Besox

Aanpassing leer- en stagevergoeding vanaf 1 januari 2015

15 januari 2015

De leer- en stagevergoedingen zijn gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer en worden dan ook jaarlijks op 1 januari aangepast.

  • Leervergoedingen

Vanaf 1 januari 2015 gelden de volgende maandelijkse minimale leervergoedingen verschuldigd aan leerlingen met een erkende leerovereenkomst in de Vlaamse Gemeenschap:

Jongeren minder dan 18 jaar:

tijdens het eerste jaar € 317,78/maand
tijdens het tweede jaar € 423,71/maand
tijdens het derde jaar € 520,08/maand

 

Jongeren vanaf 18 jaar:

tijdens het eerste jaar € 423,71/maand
tijdens het tweede jaar € 476,68/maand
tijdens het derde jaar € 520,08/maand

 

In overeenstemming met het Besluit op de Leertijd mag de leervergoeding niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens. Die bedraagt momenteel € 520,08. Dit is dan ook de reden dat de leervergoeding van het 3de jaar van de leertijd begrensd wordt tot € 520,08.

  • Stagevergoedinge 

Vanaf 1 januari 2015 gelden voor stageovereenkomsten de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

tijdens het eerste jaar € 721,74/maand
tijdens het tweede jaar € 852,97/maand
tijdens het derde jaar € 984,19/maand