Besox

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd

28 juni 2016

In onze vorige nieuwsbrief lieten we u reeds weten dat de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector bij landingsbanen beperkt worden. Sinds 1 juni 2016 wordt de aanmoedigingspremie bij een landingsbaan immers enkel nog toegekend indien de werknemer tewerkgesteld is in een zorggerelateerd beroep zoals opgenomen in de lijst van zorggerelateerde beroepen en aan de doelgroepwerknemers van de maatwerkbedrijven, de beschutte en de sociale werkplaatsen.

Op 22 juni 2016 is in het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit verschenen dat de lijst met zorggerelateerde beroepen vastlegt. Het gaat om:

1. Verzorgende functies:

 • Verpleegkundige (Gehandicaptenzorg);
 • Verpleegkundige Kinderzorg;
 • Arts-specialist;
 • (Huis)Arts;
 • Medisch verantwoordelijke;
 • Verzorgende thuiszorg;
 • Polyvalent verzorgende thuiszorg;
 • Oppasser;
 • Kindbegeleider;
 • Buitenschools Kindbegeleider;
 • Kindbegeleider gezinsopvang;
 • Kindbegeleider zieke kinderen;

2. Opvoedende of begeleidende functies in kader van zorgtaken:

 • Contextbegeleider;
 • Begeleider Beschermd Wonen;
 • Begeleider Begeleid Wonen;
 • Begeleider zelfstandig wonen;
 • Woonbegeleider;
 • Individueel Begeleider Jongerenwelzijn;
 • Leefgroepbegeleider Jongerenwelzijn;
 • Individueel Begeleider PH;
 • Leefgroepbegeleider PH;
 • Huishoudelijk Assistent OPH;
 • Persoonlijk Assistent;
 • Hulpverlener;
 • Diëtist;
 • Kinesitherapeut;
 • Audioloog;
 • Logopedist;
 • Therapeutisch coördinator;
 • (Psycho)therapeut;
 • Bewegingstherapeut;
 • Ergotherapeut;
 • (Ortho)(ped)agoog;
 • Maatschappelijk Werker;
 • Preventiewerker;
 • Psycholoog;
 • Psychologisch assistent.

 

Bron: Ministerieel besluit van 20 mei 2016 tot bepaling van de lijst van zorggerelateerde beroepen, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector, B.S. 22 juni 2016.

Tags