Besox

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2016

30 mei 2016

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Sinds 1 juli 2015 was deze grens vastgesteld op 9.600 EUR.

Een koninklijk besluit dat op 25 mei 2016 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, verhoogt het minimumloon voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 naar 9.800 EUR.

 

Bron: KB van 13 mei 2016 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S. 25 mei 2016.

Tags