Besox

WK tijdrijden Knokke-Heist/Brugge

3 september 2021

Vanaf 18/09 tot en met 22/09 vindt het WK tijdrijden plaats in en rond Knokke- Heist. Heel wat ondernemingen en handelszaken zullen gedurende bepaalde dagen (quasi) onbereikbaar zijn. Indien u uw onderneming noodgedwongen dient te sluiten gedurende bepaalde dagen wegens deze onbereikbaarheid dan kunt u “tijdelijke werkloosheid ingevolge “fait du Prince” (overmacht)” inroepen voor het personeel dat u niet kunt tewerkstellen. Dit is elke verhindering (in casu “werkverhindering”) die voortvloeit uit een gebod of een verbod van de overheid. Er zijn enkele voorwaarden:

 • De werkverhindering moet betrekking hebben op een volledige arbeidsdag. Indien de werkverhindering geen betrekking heeft op een volledige arbeidsdag maar slechts op een aantal uren, kan de werkgever geen tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht inroepen. De werknemer heeft die dag recht op gewaarborgd loon.
 • De uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet volledig onmogelijk zijn. Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bemoeilijkt wordt maar niet volledig onmogelijk, kan geen beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht;
 • Het feit dat de werkverhindering een tijd op voorhand wordt aangekondigd, belet niet dat er overmacht kan worden ingeroepen op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden van overmacht is voldaan;
 • De aanvraag moet voldoende gemotiveerd worden. Indien dit niet zo is, moet een bijkomend onderzoek gevoerd worden bij de werkgever.

Afhankelijk van de activiteit en de ligging van uw onderneming zal u beroep kunnen doen op deze vorm van overmacht. Indien u op voorhand zekerheid wenst over de toepassing hiervan voor uw eigen personeel, dan raden wij u aan om een mail te sturen naar tijdelijkewerkloosheid.brugge@rva.be waarin u meedeelt dat u wenst beroep te doen op werkloosheid ingevolge overmacht. Wij raden u ook aan om volgende zaken te vermelden in uw mail:

 • Naam + KBO nummer onderneming
 • Activiteit van de onderneming
 • Adres van de activiteit van de onderneming
 • Reden van werkverhindering (bijvoorbeeld: onbereikbaarheid)
 • Hinderattest van de gemeente
 • Opsomming van de dag(en) waarop er sprake is van werkverhindering
 • Lijst van werknemers die u niet kan tewerkstellen

Gelieve uw dossierbeheerder op de hoogte te brengen indien u deze vorm van werkloosheid wenst toe te passen (voor wie en op welke dagen).

Bij vragen kunt u steeds terecht bij uw dossierbeheerder.

Tags