Besox

Wijziging verplichting woonplaatsverklaring bij tewerkstelling van seizoenarbeiders

24 augustus 2022

Buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw betalen een bevrijdende bedrijfsvoorheffing op voorwaarde dat zij een woonplaatsverklaring bezorgen aan de werkgever. De seizoenarbeider moet deze verklaring bezorgen aan de werkgever uiterlijk op de dag van de eerste betaling van de bezoldigingen.

De werkgever moest op zijn beurt deze verklaring bezorgen aan de fiscus. Deze laatste verplichting heeft de wetgever nu gewijzigd. De werkgever moet de woonplaatsverklaring enkel nog ter beschikking houden van de fiscale administratie.

Daarnaast voorziet de wetgever bijkomend nog dat de seizoenarbeider steeds opnieuw een woonplaatsverklaring moet bezorgen aan zijn werkgever wanneer hij met verschillende overeenkomsten voor seizoenarbeid meer dan één keer over het belastbaar tijdperk wordt tewerkgesteld bij dezelfde werkgever.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

Tags