Besox

Wijziging periode voor de verhoogde kostenaftrek van laadstations en de cumulatie met de investeringsaftrek

14 september 2022

De overheid heeft de aankoop van laadpalen willen aanmoedigen door een verhoogde kostenaftrek te voorzien, degressief in de tijd.

Zo werd de aftrek verhoogd tot 200% voor de afschrijving van publiek toegankelijke laadpalen waarin werd geïnvesteerd tijdens de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022 en tot 150% voor de afschrijving van publiek toegankelijke laadpalen waarin werd geïnvesteerd tijdens de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024.

De toepassingsperiode voor de verhoogde kostenaftrek van 150% wordt door een wetswijziging nu uitgesteld naar 1 april 2023. Bijgevolg wordt de termijn van de verhoogde kostenaftrek van 200% verlengd.

De reden hiervoor zou zijn dat de levering van onderdelen voor laadpalen grote vertragingen oploopt. Dit zou tot gevolg hebben dat voor ondernemingen die in de loop van 2022 beslissen te investeren in laadstations de kans bestaat dat de installatie van onderdelen pas in 2023 kan plaatsvinden waardoor ze geen gebruik zouden kunnen maken van de verhoogde kostenaftrek van 200%.

Door de aanpassing wordt bijgevolg de periode waarin de investering wordt gedaan om gebruik te maken van de verhoogde aftrek aan 200% verlengd tot 31 maart 2023.

Bovendien wordt nog aangegeven dat de verhoogde kostenaftrek wordt uitgesloten van enige cumul met de investeringsaftrek. Tot slot wordt de aanmeldingsplicht inzake de verhoogde aftrek van publiek toegankelijke laadstations opgeheven.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

Tags