Besox

Wet rond schorsing opzeg door tijdelijke werkloosheid corona gepubliceerd!

1 juli 2020

De afgelopen weken is er al heel wat inkt gevloeid over de intentie van de regering om de opzeggingstermijn te laten schorsen door tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht corona. Op 22 juni 2020 werd de langverwachte wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waardoor er eindelijk duidelijkheid is over deze problematiek.

Er werd bepaald dat opzeggingen gegeven door de werkgever geschorst worden door tijdelijke werkloosheid overmacht corona en dit vanaf de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 22 juni 2020.

Alle dagen van tijdelijke werkloosheid corona die zich vóór 22 juni 2020 hebben voorgedaan, schorsen niet. Dit betekent dan ook dat opzeggingstermijnen die reeds zijn afgelopen vóór 22 juni 2020 buiten schot blijven.

In afwijking van bovenstaande regel, zullen opzeggingstermijnen die reeds lopende waren vóór 1 maart 2020, niet geschorst worden door tijdelijke werkloosheid corona.

Bron: Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, B.S. 22 juni 2020.

Tags