Besox

Waalse corona-steunmaatregelen

22 maart 2022

De Waalse Regering heeft beslist om nieuwe steunmaatregelen in te voeren voor de sectoren die gesloten zijn of sterk zijn getroffen door de maatregelen van het Overlegcomité van 26 november 2021.

Steunmaatregel 25: Steun voor bedrijven die in het vierde kwartaal van 2021 hun deuren moesten sluiten of getroffen zijn door de coronacrisis

Deze steunmaatregelen gelden voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021:

Tegemoetkoming voor gesloten sectoren

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet de onderneming voldoen aan de volgende voorwaarden:

– vóór 1 oktober 2021 een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest;

– een activiteit uitoefenen onder één van de volgende NACE-BEL-codes:

 • NACE-BEL-code 92.000: Loterijen en kansspelen;
 • NACE-BEL-code 93.110: Exploitatie van sportaccommodaties;
 • NACE-BEL-code 93.212: Exploitatie van pret- en themaparken;
 • NACE-BEL-code 93.291 tot 93.299: Overige ontspanning en recreatie, waaronder: exploitatie van snooker- en biljartenzalen, exploitatie van recreatiedomeinen en overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten.

Discotheken, dancings, nachtclubs, privéclubs en dergelijke (NACE-BEL-code 56.302) hebben reeds steunmaatregelen genoten voor het vierde kwartaal 2021.

Bedrag

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het personeelsbestand, berekend in VTE, in 2019 (of in 2020 of 2021 indien de onderneming in 2020 of 2021 is opgericht):

 • € 6.500 als het personeelsbestand 0 is;
 • € 10.000 als het personeelsbestand hoger is dan 0 en lager is dan 10;
 • € 15.000 als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 10 en lager dan 50;
 • € 20.000 als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 50.

Tegemoetkoming voor ondernemingen met omzetdaling

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet de onderneming voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • vóór 1 oktober 2021 een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest;
 • ten gevolge van de coronamaatregelen een omzetdaling hebben van ten minste 25% in het vierde kwartaal van 2021 t.o.v. het vierde kwartaal van 2019.

Bedrag

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 7,5% van de omzet van het vierde kwartaal van 2019, geïndexeerd op basis van het afgevlakte indexcijfer van de consumptieprijzen voor het laatste kwartaal van 2021. Er moet rekening gehouden worden met de volgende plafonds, afhankelijk van het personeelsbestand, berekend in VTE, in 2019:

 • € 8.000 als het personeelsbestand 0 is;
 • € 12.000 als het personeelsbestand hoger is dan 0 en lager is dan 10;
 • € 18.000 als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 10 en lager dan 50;
 • € 24.000 als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 50.

Er is geen cumul mogelijk voor de tegemoetkoming voor gesloten sectoren en de tegemoetkoming voor ondernemingen met een omzetdaling.

Meer informatie over steunmaatregel 25 kan u hierterugvinden.

Steunmaatregel 26: Steun voor bedrijven die in het eerste kwartaal van 2022 hun deuren moesten sluiten of getroffen zijn door de coronacrisis

Deze steunmaatregelen gelden voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022:

Tegemoetkoming voor gesloten sectoren

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet de onderneming voldoen aan de volgende voorwaarden:

– vóór 1 januari 2022 een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest;

– een activiteit uitoefenen onder één van de volgende NACE-BEL-codes:

 • NACE-BEL-code 56.302: Discotheken, dancings, nachtclubs, privéclubs en dergelijke;
 • NACE-BEL-code 92.000: Loterijen en kansspelen;
 • NACE-BEL-code 93.110: Exploitatie van sportaccommodaties;
 • NACE-BEL-code 93.212: Exploitatie van pret- en themaparken;
 • NACE-BEL-code 93.291 tot 93.299: Overige ontspanning en recreatie, waaronder: exploitatie van snooker- en biljartenzalen, exploitatie van recreatiedomeinen en overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten.

Bedrag

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het personeelsbestand, berekend in VTE, in 2019 (of in 2020 of 2021 indien de onderneming in 2020 of 2021 is opgericht):

 • € 8.000 als het personeelsbestand 0 is;
 • € 12.000 als het personeelsbestand hoger is dan 0 en lager is dan 10;
 • € 18.000 als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 10 en lager dan 50;
 • € 24.000 als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 50.

De toegekende bedragen worden berekend a rato van het aantal sluitingsdagen tijdens de steunperiode, op basis van de coronamaatregelen.

Tegemoetkoming voor ondernemingen met omzetdaling

Voorwaarde

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet de onderneming voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • vóór 1 januari 2022 een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest;
 • ten gevolge van de coronamaatregelen een omzetdaling hebben van ten minste 50% in het eerste kwartaal van 2022 t.o.v. het eerste kwartaal van 2019.

Bedrag

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 15% van de omzet van het eerste kwartaal van 2019, geïndexeerd op basis van het afgevlakte indexcijfer van de consumptieprijzen voor het laatste kwartaal van 2021. Er moet rekening gehouden worden met de volgende plafonds, afhankelijk van het personeelsbestand, berekend in VTE, in 2019:

 • € 8.000 als het personeelsbestand 0 is;
 • € 12.000 als het personeelsbestand hoger is dan 0 en lager is dan 10;
 • € 18.000 als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 10 en lager dan 50;
 • € 24.000 als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 50.

Er is geen cumul mogelijk voor de tegemoetkoming voor gesloten sectoren en de tegemoetkoming voor ondernemingen met een omzetdaling.

Meer informatie over steunmaatregel 26 kan u hierterugvinden.

Aanvraag

Het aanvraagdossier moet ingediend worden bij de Waalse overheid via de website https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/actualites. De lanceringsdatum van de tegemoetkoming moet echter nog worden bekendgemaakt.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 10 februari 2022 betreffende de toekenning van steun aan zelfstandigen en aan ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 hun deuren hebben moeten sluiten of die getroffen zijn door beslissingen ingevolge de coronavirus COVID-19 crisis, BS 28 februari 2022; Besluit van de Waalse Regering van 10 februari 2022 betreffende de toekenning van steun aan zelfstandigen en aan ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2022 hun deuren hebben moeten sluiten of die getroffen zijn door beslissingen ingevolge de coronavirus COVID-19 crisis, BS 28 februari 2022 en www.indemnitecovid.wallonie.be.

Tags