Besox

Vlaanderen schaft de stimulanspremie af vanaf 1 januari 2020

6 januari 2020

De stimulanspremie was een premie van € 100 bruto per maand die langdurig werkzoekenden, leefloners en personen met een handicap die ook personen ten laste hadden, moest stimuleren om een langdurige opleiding te volgen.

In navolging van het regeerakkoord 2019-2024 besliste de Vlaamse Regering om de stimulanspremie af te schaffen vanaf 1 januari 2020.

In de plaats daarvan wil Vlaanderen inzetten op inactieven zonder uitkering die een opleiding volgen en daarmee aan het werk geraken.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de stimulanspremie, B.S. 24 december 2019.

Tags