Besox

Vlaamse ondersteuningspremie aangepast

15 oktober 2020

De Vlaamse regering heeft met ingang van 1 oktober 2020 de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) vereenvoudigd.

Werkgevers die een werknemer met een arbeidshandicap aanwerven of tewerkstellen, kunnen in bepaalde gevallen een Vlaamse ondersteuningspremie ontvangen ter compensatie van de extra kosten die deze tewerkstelling met zich meebrengt. Ook zelfstandigen met een arbeidshandicap kunnen deze Vlaamse ondersteuningspremie bekomen.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het toepassingsgebied voor werknemers in maatwerkbedrijven uitgebreid. De werkgever zal voortaan ook een VOP kunnen ontvangen voor werknemers die al in dienst waren van een maatwerkbedrijf en na 1 januari 2015 een arbeidshandicap gekregen hebben. Voor werknemers met een arbeidshandicap die doorstromen naar een functie van begeleider zal de ondersteuningspremie vanaf nu ook behouden kunnen blijven.

Bij de toekenning van de Vlaamse ondersteuningspremie aan zelfstandigen wordt er met ingang van 1 oktober 2020 geen onderscheid meer gemaakt tussen zelfstandigen in hoofdberoep of in bijberoep die na 1 oktober 2008 zelfstandig zijn geworden.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt ook de toekenningsprocedure vereenvoudigd. De Vlaamse ondersteuningspremie bestaat uit een percentage van het referteloon dat wordt vastgelegd op 40%, 30% of 20%, afhankelijk van de duur van de tewerkstelling bij de werkgever. Vroeger werden de periodes van eerdere tewerkstellingen bij dezelfde werkgever in het kader van een IBO of een doorstromingstraject in rekening gebracht bij het bepalen van het percentage. Vanaf 1 oktober 2020 kan de werkgever bij elke nieuwe aanvraag een ondersteuningspremie van 40% van het referteloon bekomen voor het kwartaal van aanvraag en de volgende 4 kwartalen.

Nadien zal het percentage in principe dalen, maar kan de werkgever bij het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie wel nog een aanvraag doen voor een verhoogde premie.

Er wordt ook uitdrukkelijk vermeld dat de Vlaamse ondersteuningspremie niet gebruikt mag worden voor de betaling van een verbrekingsvergoeding aan een ontslagen werknemer.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 4 september 2020 tot wijziging van artikel 28, 30 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, B.S. 2 oktober 2020.

Tags