Besox

Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden ook voor 55-jarigen

7 mei 2020

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen en de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden voor de werkgever financieel aantrekkelijker te maken.

Deze Vlaamse steunmaatregel is van toepassing bij de aanwerving van werknemers met een leeftijd vanaf 25 jaar tot minder dan 55 jaar die gedurende minstens 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

De aanwervingsincentive bestaat uit een subsidie die wordt toegekend in twee schijven:

  • maximaal € 1.250 als de aangeworven persoon gedurende 3 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld;
  • maximaal € 3.000 als de aangeworven persoon gedurende 12 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.

Bij een deeltijdse tewerkstelling geldt een aparte regeling met betrekking tot het bedrag van de aanwervingsincentive.

De Vlaams Regering heeft op 24 april 2020 de verhoging van de maximumleeftijd voor de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden van 54 naar 55 jaar definitief goedgekeurd.

Op het einde van het kwartaal waarin de nieuwe werknemer in dienst treedt, moet de werknemer 25 jaar of ouder zijn en jonger dan 56 jaar zijn. De huidige aanwervingsincentive wordt aangepast met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Deze wijziging moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Nieuwsbericht Departement Werk en Sociale Economie dd. 29 april 2020, www.vlaanderen.be.