Besox

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

27 april 2021

Werknemers kunnen sinds 1 september 2020 een erkenning als mantelzorger aanvragen voor de toekenning van sociale rechten. Wanneer deze erkenning als mantelzorger in orde is, kan de werknemer ook mantelzorgverlof opnemen.

Net zoals bij andere thematische verloven zoals ouderschapsverlof of medische bijstand, kan een werknemer die mantelzorgverlof opneemt hiervoor een uitkering van de RVA ontvangen.

Een werknemer in mantelzorgverlof kon tot nu toe echter nog geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie naast de federale onderbrekingsuitkering.

Een besluit van de Vlaamse regering dat op 14 april 2021 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, zorgt er nu voor dat werknemers uit de privésector of de socialprofitsector voortaan ook een Vlaamse aanmoedigingspremie kunnen aanvragen.

Deze Vlaamse aanmoedigingspremie kan bovendien met terugwerkende kracht aangevraagd worden met ingang van 1 september 2020.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, wat betreft het recht op verlof voor erkende mantelzorgers, BS 14 april 2021.

Tags