Besox

Vlaams regeerakkoord: invoering Vlaamse jobbonus

12 november 2019

Op 30 september 2019 hebben de onderhandelaars van de Vlaamse Regering hun regeerakkoord voorgesteld voor de periode 2019-2024. Dit akkoord bevat de beleidsbeslissingen die de regering heeft genomen en wenst uit te werken gedurende de volgende legislatuur.

Eén van de standpunten van de nieuwe Vlaamse Regering is dat “werken moet lonen”. Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en tevens de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen, wordt er vanaf 2021 een Vlaamse jobbonus ingevoerd. Die bedraagt minimaal € 600 op jaarbasis voor mensen die voltijds werken en hierbij tot maximaal € 1.700 bruto per maand verdienen.

Het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt vervolgens uitgefaseerd richting een bruto maandloon bij een voltijdse prestatie van € 2.500. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt ook rekening gehouden met het werkelijk aantal gepresteerde uren.

Dit alles moet nog verder uitgewerkt worden in de nodige regelgeving. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024, www.vlaanderen.be/publicaties.

Tags