Besox

Vlaams beschermingsmechanisme 6 – maart 2021

29 april 2021

Wie heeft recht?

Om aanspraak te maken op het Vlaams beschermingsmechanisme 6 moet er een omzetdaling zijn van minstens 60%, ingevolge de maatregelen die het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 ingevoerd heeft om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. De omzetdaling moet plaatsvinden in de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021.

Verplicht gesloten ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen om de steun te ontvangen. Een lijst met gesloten sectoren kan u hierterugvinden.

De niet-medische contactberoepen die de deuren terug moesten sluiten, hebben de keuze om ofwel steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 27 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 zonder omzetdaling aan te tonen, ofwel steun aan te vragen voor de hele maand maart met het aantonen van een omzetdaling van 60%.

Het Vlaams beschermingsmechanisme is er enkel voor ondernemingen met een vestiging in het Vlaams Gewest.

Bedrag

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in ofwel de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2019, ofwel de periode van 27 maart 2019 tot en met 31 maart 2019.

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had van minstens € 13.993,78 kan steun van 10% bekomen. Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, kan een premie ontvangen van 5%.

Indien u een startende zelfstandige in bijberoep bent die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, dan wordt voor het bepalen van uw beroepsinkomen gekeken naar uw financieel plan voor het eerste werkingsjaar.

De steun bedraagt minimum € 600 en maximaal:

  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

De minimale en maximale bedragen voor gesloten sectoren worden geproratiseerd. U kan de lijst met toepasselijke minimum en maximum bedragen voor gesloten sectoren hierterugvinden.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen vanaf vrijdag 16 april 2021 tot en met zaterdag 15 mei 2021. Dit via de roze knop op de website van VLAIO.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, tot invoeging van artikel 9/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie en tot wijziging van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 over de corona compensatiepremie, van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 over de corona ondersteuningspremie, van artikel 7 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme en van artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, BS 16 april 2021; www.vlaio.be.

Tags