Besox

Vlaams beschermingsmechanisme 4 en 5

23 februari 2021

Op vrijdag 12 februari 2021 werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor januari en februari 2021. Dit ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020.

Vlaams Beschermingsmechanisme 4 – januari 2021

Wie heeft recht?

Om aanspraak te maken op het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 moet er een omzetdaling van minstens 60% zijn, ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 en de daaruit voortvloeiende maatregelen, in de periode van 1 januari tot en met 31 januari 2021.

Ondernemingen die gesloten zijn in de periode van 1 januari tot en met 31 januari 2021 omwille van de coronamaatregelen, moeten geen omzetdaling aantonen. Een lijst met gesloten sectoren kan u hierterugvinden.

Ondernemingen die de deuren terug mochten openen vanaf 15 januari 2021 hebben de keuze om ofwel steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 1 januari 2021 tot en met 14 januari 2021 zonder omzetdaling aan te tonen, ofwel steun aan te vragen voor de hele maand januari met het aantonen van een omzetdaling van 60%.

Ook ondernemingen die moesten sluiten vanaf 15 januari 2021 kunnen kiezen tussen het aanvragen van steun vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 januari 2021, zonder het aantonen van een omzetdaling, of het aanvragen van steun voor de hele maand januari, mits het aantonen van een omzetdaling van 60%.

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is er enkel voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Bedrag

De premie omvat 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode van 2020.

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had van minstens € 13.993,78 kan steun van 10% bekomen. Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, kan een premie ontvangen van 5%.

Indien u in bijberoep gestart bent vanaf 1 januari 2020 of later, dan wordt voor het bepalen van uw beroepsinkomen gekeken naar uw financieel plan voor het eerste werkingsjaar.

De steun bedraagt minimaal € 600 en maximaal:

  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

De minimale en maximale bedragen voor gesloten sectoren worden geproratiseerd. U kan de lijst met toepasselijke minimum en maximum bedragen voor de gesloten sectoren hierterugvinden.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen vanaf dinsdag 16 februari tot en met 15 maart 2021. Dit via de roze knop op de website van VLAIO.

Vlaams Beschermingsmechanisme 5 – februari 2021

Het Vlaams Beschermingsmechanisme wordt eveneens uitgebreid voor de maand februari 2021. Deze aanvraag kan ingediend worden vanaf 16 maart 2021.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, BS 12 februari 2021; www.vlaio.be.

Tags