Besox

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

12 januari 2021

Vanaf maandag 4 januari 2021 kan u het “Vlaams Beschermingsmechanisme 3” aanvragen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Wie heeft recht?

Om aanspraak te maken op het Vlaams Beschermingsmechanisme 3 moet er een omzetdaling van minstens 60% zijn, ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, in de periode van 16 november tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen die gesloten zijn in de periode van 16 november tot en met 31 december 2020 omwille van de coronamaatregelen, moeten geen omzetdaling aantonen. Een lijst van de gesloten sectoren kan u hierterugvinden.

Ondernemingen die de deuren terug mochten openen vanaf 1 december 2020 hebben de keuze om ofwel steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 16 november tot en met 30 november 2020 zonder omzetdaling aan te tonen, ofwel steun aan te vragen voor de periode van 16 november tot en met 31 december 2020 met het aantonen van een omzetdaling van 60%.

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is er enkel voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Bedrag

De premie omvat 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Voor ondernemingen die nog niet opgestart waren in 2019, kijkt men naar de omzetdaling in vergelijking met de verwachte omzet zoals omschreven in het financieel plan.

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had van minstens € 13.993,78 kan steun van 10% bekomen. Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomsten had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, kan een premie ontvangen van 5%.

De steun bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal:

  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

De minimale en maximale bedragen voor gesloten sectoren worden geproratiseerd. U kan de lijst met toepasselijke minimum en maximum bedragen voor de gesloten sectoren hierterugvinden.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen vanaf maandag 4 januari 2021 en uiterlijk tot en met 15 februari 2021. Dit via de roze knop op de website van VLAIO.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Bron: www.vlaio.be

Tags