Besox

Vlaams Beschermingsmechanisme 3: aanvraag indienen tegen 15 februari 2021

10 februari 2021

Zoals reeds vermeld, kunnen ondernemingen die verplicht werden gesloten en ondernemingen die een omzetdaling hebben van minstens 60% het Vlaams Beschermingsmechanisme 3 aanvragen.

Om aanspraak te maken op het Vlaams Beschermingsmechanisme 3 moet er een omzetdaling van minstens 60% zijn, ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, in de periode van 16 november tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen die gesloten zijn in de periode van 16 november tot en met 31 december 2020 omwille van de coronamaatregelen, moeten geen omzetdaling aantonen.

Ondernemingen die de deuren terug mochten openen vanaf 1 december 2020 hebben de keuze om ofwel steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 16 november tot en met 30 november 2020 zonder omzetdaling aan te tonen, ofwel steun aan te vragen voor de periode van 16 november tot en met 31 december 2020 met het aantonen van een omzetdaling van 60%.

Deze aanvraag kan u indienen tot uiterlijk 15 februari 2021, via de roze knop op de website van VLAIO.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Bron: www.vlaio.be

Tags