Besox

Vlaams beschermingsmechanisme 12

11 april 2022

Het Vlaams beschermingsmechanisme 12 is verlengd voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022.

Wie heeft recht?

Om aanspraak te maken op het Vlaams beschermingsmechanisme 12 moet er een omzetdaling zijn van minstens 60% in de subsidieperiode, zijnde de periode van exploitatiebeperking binnen het eerste kwartaal van 2022, én een omzetdaling van minstens 30% in het volledige eerste kwartaal 2022, t.o.v. dezelfde periode in 2019. Dit ingevolge de coronamaatregelen.

De subsidieperiode wordt bepaald op basis van de exploitatiebeperkingen die binnen het eerste kwartaal van 2022 gelden. De periode met exploitatiebeperkingen is vastgelegd per activiteit. Een overzicht van deze periodes kan u hier terugvinden.

Enkel de ondernemingen actief in één van de volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

 • de uitbating van een feestzaal;
 • de uitbating van een vakantieverblijf;
 • de uitbating van een jeugdverblijf;
 • sociaal-culturele activiteiten;
 • de uitbating van een reisbureau;
 • de activiteiten met betrekking tot personenvervoer;
 • event- of cultuuractiviteiten;
 • de uitbating van een event- of cultuurzaal;
 • de uitbating van een nachtwinkel;
 • sportactiviteiten;
 • de uitbating van een bioscoop;
 • de uitbating van een discotheek of dancing;
 • de uitbating van een binnenspeeltuin;
 • de uitbating van een recreatiepark;
 • de uitbating van een recreatieve ruimte;
 • de uitbating van een kansspelzaak.

Deze ondernemingen dienen te beschikken over een RSZ- of NACE-code die overeenstemt met de activiteit van de getroffen onderneming. Meer informatie over de invulling van bovenstaande activiteiten en een lijst van de NACE-codes kan u hierterugvinden.

De volgende sectoren kunnen er ook voor kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van verplichte sluiting:

 • discotheek of dancing;
 • binnenspeeltuin;
 • recreatieve ruimte;
 • kansspelzaak.

In dat geval moeten ze geen omzetdaling aantonen.

Het Vlaams beschermingsmechanisme is er enkel voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Bedrag

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, van het referentiekwartaal in 2019.

De maximale steun, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, bedraagt:

 • € 33.750 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
 • € 67.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers;
 • € 180.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van 50 werknemers of meer.

Voor de ondernemingen die steun krijgen voor de verplichte sluitingsperiode wordt het steunbedrag geproratiseerd op basis van het aantal kalenderdagen van de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van het aantal kalenderdagen van het eerste kwartaal 2022.

Deze ondernemingen kunnen ook voor de hele periode steun aanvragen, indien ze aan de vereisten inzake omzetdaling voldoen.

Voor een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had van tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met een zelfstandige in hoofdberoep.

Indien u een startende zelfstandige in bijberoep bent die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, dan wordt voor het bepalen van uw beroepsinkomen gekeken naar het financieel plan van uw onderneming voor het eerste werkingsjaar.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen vanaf 1 april 2022 tot en met 16 mei 2022 (20u00). Dit via de roze knop op de website van VLAIO.

Bron: www.vlaio.be

Tags