Besox

Verlenging van Limburg als ontwrichte zone

12 april 2021

De Vlaamse regering heeft in een advies aan de federale regering gevraagd om de ontwrichte zone Limburg met 18 maanden te verlengen. De maatregel loopt normaal eind april 2021 af en zou zo verlengd worden tot 31 oktober 2022.

Door de erkenning als ontwrichte zone kunnen bedrijven een vrijstelling bekomen van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing wanneer ze investeringen doen in deze steunzone en hierbij jobs creëren.

Nu is het wachten totdat het Vlaamse advies wordt besproken met de andere gewesten en de federale regering en op de wetswijziging. Wij houden u verder op de hoogte.

Tags