Besox

Verlenging van het verlof voor mantelzorg in aantocht?

28 juni 2021

De ministerraad heeft op 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, met als doel de duur van het verlof voor mantelzorg te verlengen.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de duur van het verlof voor werknemers die erkend mantelzorger zijn van een zorgbehoevende persoon wordt verlengd:

  • volledige schorsing van de uitvoering van de voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst per zorgbehoevende persoon: van één maand naar drie maanden;
  • vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties met 1/5de of de helft: van twee maanden naar zes maanden.

Het wettelijk voorziene maximum blijft behouden. Dat wil zeggen dat het verlof voor mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan van de werknemer niet méér mag bedragen dan (het equivalent van) zes maanden volledige schorsing.

In het ontwerp van koninklijk besluit worden ook de nadere regels hieromtrent vastgelegd. Het bepaalt enerzijds dat de volledige schorsing kan worden opgesplitst in maanden en de vermindering van de arbeidsprestaties in periodes van twee maanden of een veelvoud ervan en, anderzijds, dat per kennisgeving aan de werkgever slechts één aaneengesloten periode van verlof voor mantelzorg kan worden gevraagd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: www.news.belgium.be.v

Tags