Besox

Verlenging van de geldigheid van de wijk-werkcheque

6 mei 2021

Wat is een wijk-werkcheque?

Het gaat om de vroegere PWA-cheques waar een belastingvermindering aan gekoppeld is.

Via het stelsel van wijk-werken kunnen werkzoekenden die geen werkervaring hebben tijdelijk werkervaring opdoen. Ze klussen dan enkele uren bij iemand thuis, in een OCMW, in een vzw of in een land- en tuinbouwbedrijf. In ruil krijgt de wijk-werker daarvoor een wijk-werkcheque. De vergoeding voor de wijk-werker bedraagt € 4,10 per uur (naast een verplaatsingsvergoeding van € 0,15/km). Voor de gebruiker kost de wijk-werkcheque € 5,95 tot € 7,45. Terwijl de gebruiker van een belastingvermindering geniet, worden de inkomsten van de wijk-werker niet belast. Ook een eventuele verplaatsingsvergoeding blijft onbelast.

Verlenging?

De wijk-werkactivisten bij de Vlaamse gebruikers van het wijk-werken kunnen omwille van de bijkomende en verstrengde federale coronavirusmaatregelen, zoals beslist op de Nationale Veiligheidsraad van 29 maart 2021, niet meer op dezelfde wijze worden gecontinueerd. De geldigheidsduur van de wijk-werkcheque wordt om die reden verlengd zodat de gebruikers deze na de maatregelen nog kunnen gebruiken.

Een geldige wijk-werkcheque met een uitgiftedatum tot en met 29 maart 2021 heeft bijgevolg een geldigheidsduur van vijftien maanden in plaats van twaalf maanden.

De geldigheidsduur van een wijk-werkcheque met een vervaldatum vanaf 29 maart 2021 tot en met 1 juni 2021 wordt eveneens verlengd met drie maanden.

Bron: Ministerieel besluit van 19 april 2021 tot verlenging van de geldigheid van de wijk-werkcheque ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID -19, BS 29 april 2021.

Tags