Besox

Verlenging vaccinatieverlof tot 31 maart 2023

16 januari 2023

Eerder lieten wij reeds weten dat werknemers opnieuw recht hebben op klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 en dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Een koninklijk besluit van 26 december 2022 heeft de einddatum van het vaccinatieverlof in het kader van het coronavirus verlengd tot en met 31 maart 2023.

Wat houdt het vaccinatieverlof in?

Elke werknemer krijgt opnieuw het recht om, met behoud van zijn normaal loon, van het werk afwezig te zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 en dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Ook om een minderjarig kind dat met hem samenwoont naar het vaccinatiecentrum te vergezellen, kan de werknemer vaccinatieverlof nemen.

Het recht op vaccinatieverlof geldt ook indien de werknemer een meerderjarige met een handicap of onder voogdij begeleidt naar het vaccinatiecentrum, ongeacht of het om zijn eigen kind gaat of om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent.

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?

Om recht op loon te hebben, moet de werknemer de werkgever op voorhand verwittigen, van zodra hij het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie kent. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen.

Het voorleggen van de afspraakbevestiging of de uitnodiging geldt als voldoende bewijs. Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de info die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.

Het is de werkgever vervolgens enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer te registreren als klein verlet. Hij mag de reden van het klein verlet niet registreren, noch registreren dat de werknemer of de persoon die hij naar het vaccinatiecentrum begeleidt gezondheidsproblemen heeft.

Hoe wordt het loon berekend?

Het vaccinatieverlof wordt gelijkgesteld met klein verlet. Uiteraard zal de werkgever enkel loon moeten betalen voor de uren die de werknemer effectief had moeten presteren overeenkomstig zijn gepland uurrooster.

Bron: Koninklijk besluit van 26 december 2022 tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (1), BS 30 december 2022.

Tags