Besox

Verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 maart 2022

14 december 2021

Het kernkabinet van de federale regering heeft afgelopen vrijdag 10 december 2021 beslist om een aantal tijdelijke coronasteunmaatregelen te verlengen tot en met 31 maart 2022.

Een pakket maatregelen werd op vrijdag 10 december bekrachtigd. Ze zullen heel het eerste kwartaal van 2022 van kracht zijn. De belangrijkste zijn:

 • De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • Het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten
 • Het enkele crisis overbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies
 • Een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, IGO- en IVT-begunstigden
 • De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten
 • De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ
 • De verlenging van het klein verlet voor vaccinatie
 • De cumul van pensioenen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen
 • De handhaving van het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers

Bovenop de verlenging van deze maatregelen heeft het Kernkabinet ook zijn goedkeuring gehecht aan een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vierde kwartaal van 2021 voor heel de evenementensector, die rechtstreeks wordt getroffen door de sluitingen als gevolg van de circulatie van het virus. Deze vermindering betreft evenementen, cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen.

Het enkele crisis overbruggingsrecht zal vanaf een omzetdaling van 40% (vroeger 65%) worden toegekend, onder andere om de horecasector te steunen. Deze hogere vergoeding geldt vanaf december. Ook het dubbele overbruggingsrecht wordt vanaf december toegepast voor zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken. De regering zal de horecasector tevens ondersteunen bij de uitbetaling van de eindejaarspremies.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt dus nogmaals verlengd tot en met 31 maart 2022. De tijdelijke werkloosheid kan tot aan de voormelde datum als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona worden beschouwd op voorwaarde dat het gebrek aan werk in de onderneming een gevolg is van de coronacrisis (er moet dus een link zijn met corona).

Ook voor werknemers die voldoen aan de onderstaande voorwaarden kan tot 31 maart 2022 tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd wegens overmacht:

 • quarantaineverplichting van de werknemer;
 • opvang van een minderjarig kind waarmee de werknemer samenwoont als gevolg van sluiting van de crèche, de school of het opvangcentrum door corona;
 • quarantaineverplichting van een minderjarig kind waarmee de werknemer samenwoont.

Tot en met 31 maart 2022 kunnen de werknemers die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht een uitkering genieten equivalent aan 70% van hun gemiddelde begrensde loon (geplafonneerd tot € 2.840,84 per maand). Daarnaast krijgen zij een supplement van € 5,74 per dag. Deze vergoeding wordt door de RVA betaald.

Bronnen: Persbericht Minister De Croo

Tags