Besox

Verhoging kostenplafond voor vrijwilligers in cruciale sectoren tijdens coronacrisis

14 september 2020

Vrijwilligers kunnen nooit betaald worden voor hun prestaties, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt. Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden:

  • de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding (maximum € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar in 2020);
  • de vergoeding van de werkelijke kosten;
  • de combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met de werkelijke vervoerskosten.

Voor 3 categorieën van vrijwilligers geldt er een verhoogd jaarlijks kostenplafond van € 2.549,90:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Aan dit lijstje wordt nu een vierde categorie toegevoegd voor wat betreft het kostenplafond voor het jaar 2020, namelijk de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, bedoeld in bijlage van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis, in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020.

Dit is nodig omdat veel vrijwilligers tijdens de coronacrisis in het voorjaar meer vrijwilligerswerk hebben gepresteerd en vaak reeds het gewone jaarlijks kostenplafond bereikt hebben. Door het kostenplafond te verhogen kunnen zij ook nog in de rest van 2020 vrijwilligerswerk blijven verrichten.

Bron: Koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, B.S. 8 september 2020.

Tags