Besox

Vergroening bedrijfswagenpark: sociale wijzigingen

30 december 2021

In een vorig nieuwsbericht bespraken we reeds de fiscale wijzigingen die op komst zijn in het kader van de vergroening van het bedrijfswagenpark. In dit artikel gaan we dieper in op de sociale wijzigingen, meer bepaald de invloed op de solidariteitsbijdrage.

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan moet u als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ.

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. Vanaf 1 januari 2022 gelden de volgende formules:

 • Benzinevoertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 1,3525
 • Dieselvoertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 1,3525
 • LPG-voertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 1,3525

De minimumbijdrage per maand bedraagt € 20,83 (niet-geïndexeerd) of € 28,17 (geïndexeerd vanaf 1 januari 2022). Ook voor een volledig elektrisch aangedreven wagen, die geen CO2-uitstoot heeft, is de minimumbijdrage verschuldigd.

Voor wagens aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023, blijft het bovenstaande behouden.

Voor wagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023 zal de formule voor de berekening van de solidariteitsbijdrage voor niet-emissievrije wagens vermenigvuldigd worden met een bepaalde factor, waardoor de bijdrage fors verhoogt:

 • vanaf 1 juli 2023: 2,25;
 • vanaf 1 januari 2025: 2,75;
 • vanaf 1 januari 2026: 4,00;
 • vanaf 1 januari 2027: 5,50.

Ook de minimumbijdrage, die onder andere voor de emissievrije wagens van toepassing is, zal opgetrokken worden:

 • vanaf 1 januari 2025: € 23,41 (niet-geïndexeerd);
 • vanaf 1 januari 2026: € 25,99 (niet-geïndexeerd);
 • vanaf 1 januari 2027: € 28,57 (niet-geïndexeerd);
 • vanaf 1 januari 2028: € 31,15 (niet-geïndexeerd).

Verder wordt er in de wet nog een kleine verduidelijking aangebracht. Zo worden wagens op aardgas en/of methaangas op dezelfde manier behandeld als wagens die op LPG rijden en dit vanaf 1 oktober 2021.

Bron: Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, BS 3 december 2021.

Tags