Besox

Update: Tijdelijke werkloosheid voor werknemers die hun kind moeten opvangen

26 maart 2021

Volgende week sluiten de scholen één week vroeger hun deuren, kampjes worden mogelijks geannuleerd in de paasvakantie en crèches vragen kinderen om thuis te blijven. Werknemers moeten bijgevolg in de opvang van hun kind voorzien.

Een werknemer kan dan aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht. Dit is een recht van de werknemer. De werkgever kan de tijdelijke werkloosheid wegens opvang kind niet weigeren.

Schoolweek van maandag 29 maart tot vrijdag 2 april

Ouders die niet kunnen werken omdat ze op hun kind moeten passen vanwege sluiting van de school, hebben recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Zij mogen van het werk afwezig blijven om hun minderjarig(e) kind(eren) op te vangen.

Welke stappen moet de werknemer ondernemen?

  • Onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen
  • Het is niet nodig om het gebruikelijke attest van de RVA “opvang kind sluiting corona” ingevuld te bezorgen aan de werknemer
  • Indien het de eerste keer is dat de werknemer een beroep doet op tijdelijke werkloosheid, moet hij/zij een aanvraag tot uitkering indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Wat moet u als werkgever doen?

  • De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht is nog altijd van toepassing (tot eind juni). U moet enkel de dagen tijdelijke werkloosheid doorgeven aan uw dossierbeheerder.

Kinderdagverblijf moet sluiten omwille van corona

Werknemers kunnen ook gebruiken maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wanneer hun kind niet naar de kinderopvang kan.

Welke stappen moet de werknemer ondernemen?

  • Onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen
  • De kinderopvang moet luik A van het document “opvang kind sluiting corona” invullen en ondertekenen. Daarna moet de werknemer deel B invullen en ondertekenen en vervolgens het volledig ingevulde document aan de werkgever bezorgen
  • Indien het de eerste keer is dat de werknemer een beroep doet op tijdelijke werkloosheid, moet hij/zij een aanvraag tot uitkering indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Wat moet u als werkgever doen?

  • De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht is nog altijd van toepassing (verlengd tot eind juni). U moet enkel de dagen tijdelijke werkloosheid wegens opvang kind doorgeven aan uw dossierbeheerder.
  • U moet het voormelde document (“opvang kind sluiting corona”) ter beschikking van de RVA houden die deze eventueel ter controle kan opvragen.

Paasvakantie van maandag 5 april tot vrijdag 16 april

Minister Dermagne heeft aangekondigd dat het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens opvang kind omwille van coronamaatregelen ook toepasbaar zal zijn tijdens de paasvakantie wanneer een paaskamp geannuleerd wordt. Een werknemer die van het systeem gebruik wil maken, zal wel moeten kunnen bewijzen dat het kamp van zijn kind geannuleerd werd omwille van corona. De RVA zal hierover nog concrete richtlijnen publiceren. Zodra we hierover meer informatie krijgen, brengen wij u op de hoogte.

Tags