Besox

Uniform tarief van 23,22% bedrijfsvoorheffing op betalingen door sectorale fondsen

22 augustus 2023

Voortaan is een uniform tarief van 23,22% bedrijfsvoorheffing verschuldigd op betalingen door sectorale fondsen voor weerverlet en getrouwheids- en eindejaarspremies.

De bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eindejaars- en de getrouwheidspremies betaald door Fondsen voor Bestaanszekerheid, is momenteel niet uitdrukkelijk geregeld in BIJLAGE III, die de schalen van bedrijfsvoorheffing vaststelt.

Volgens de fiscus leidt deze situatie in de praktijk tot willekeurige en foutieve toepassingen van de inhouding van bedrijfsvoorheffing. Om deze reden wordt dit nu uitdrukkelijk voorzien.

Het gaat om een vast tarief van 23,22% waarop geen verminderingen voor bijvoorbeeld kinderlast worden toegepast.

De bedrijfsvoorheffing die men inhoudt op het moment van de toekenning, is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Dit voorschot wordt verrekend met deze eindbelasting. De eindbelasting wijzigt niet.

Bron: Koninklijk besluit van 23 juni 2023 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing, BS 30 juni 2023.

Categorie

Tags