Besox

Uitzonderlijke indexering van de forfaitaire onkostenvergoeding voor werkverplaatsingen met de eigen wagen

29 juni 2022

Aangezien de benzine- en dieselprijzen de laatste tijd fors zijn gestegen, heeft de Regering voorzien in een tijdelijke steunmaatregel voor werknemers die werkverplaatsingen doen met de eigen wagen.

Er werd beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen tot € 0,4020 per kilometer voor de periode maart 2022 tot juni 2022.

De indexatie van de forfaitaire kilometervergoeding vindt normaal jaarlijks plaats. Er werd echter beslist om dit in de toekomst per kwartaal te laten plaatsvinden. Zo kan men de fluctuerende benzineprijzen sneller compenseren.

Vanaf 1 juli 2022 zou de forfaitaire kilometervergoeding dan verder verhoogd worden tot € 0,4170 per kilometer.

Om de werkgevers aan te moedigen om het maximale bedrag uit te betalen, voorziet de Regering een fiscale compensatie d.m.v. een belastingkrediet.

Bovenstaande steunmaatregel en regeling is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Diverse nieuwsbronnen.

Tags