Besox

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing verlengd

24 april 2020

In het kader van de coronacrisis heeft de fiscus een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van de ondernemingen. Zo werden de ondernemingen voor de maanden februari en maart reeds automatisch vrijgesteld van de betaling van bedrijfsvoorheffing, zonder betaling van boetes of nalatigheidsintresten.

Dit automatisch uitstel wordt nu ook voor de maand april toegekend.

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen de ondernemingen ook nog de reeds eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld om bijkomende betaaltermijnen. Meer informatie is te vinden op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

Bron: www.financien.belgium.be