Besox

Uitbreiding werkbaarheidscheques ten gevolge van corona

19 juni 2020

De Vlaamse overheid lanceerde vorig jaar de mogelijkheid voor ondernemingen om werkbaarheidscheques aan te vragen. De bedoeling hiervan is om Vlaamse ondernemingen via een werkbaarheidscheque te stimuleren om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen of om een actieplan rond werkbaar werk binnen de onderneming op te stellen.

De werkbaarheidscheque zal nu tijdelijk uitgebreid worden om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie;
  • Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;
  • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.

Het is aanbevolen om deze acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

De huidige oproep wordt opengesteld op 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De oproep staat permanent open tot het beschikbare budget van € 3.000.000 op jaarbasis is uitgeput.

Ondernemingen die aan de criteria voldoen, kunnen maximaal 3 keer beroep doen op de werkbaarheidscheques tot het plafond van € 10.000 bereikt is. Elke organisatie die van deze subsidiemaatregel gebruik wil maken, moet ook zelf gedeeltelijk eigen cofinanciering inbrengen.

Ondernemingen die gebruik willen maken van de Vlaamse werkbaarheidscheques moeten hiervoor op voorhand een online aanvraag indienen. De onderneming kan via de applicatie: https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp een aanvraag indienen voor de terugbetaling van een scan, begeleiding, monitoring van de werkbaarheid en/of verbeteracties in het kader van de ‘Uitbreiding t.g.v. Corona’.

Deze aanvraag moet gebeuren alvorens gefactureerde prestaties verricht kunnen worden. Een offerte van de erkende dienstverlener waarop beroep gedaan wordt, wordt toegevoegd als bijlage bij de aanvraag. Vanaf het moment van de aanvraag begint de projectperiode te lopen. Na afloop van de acties en zodra de erkende dienstverlener een factuur heeft opgemaakt, kan de organisatie de uitbetaling van de subsidie aanvragen.

Bron: www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques

Tags