Besox

Uitbreiding vaccinatieverlof bij vaccinatie minderjarige kinderen

9 november 2021

De ministerraad van 29 oktober 2021 keurde een wetsvoorstel goed dat voorziet in een uitbreiding van het recht op klein verlet voor vaccinatie (het “vaccinatieverlof”) tot de situaties waarin een werknemer een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats met de bedoeling om het kind aldaar te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is om het minderjarig kind te laten vaccineren. Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie beoogd, als de tijd die nodig is voor de werknemer om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Het voorontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Persbericht Ministerraad van 29 oktober 2021, www.news.belgium.be.

Tags