Besox

Uitbreiding gelegenheidsarbeid in PC 320

16 januari 2023

De uitbreiding van het takenpakket voor gelegenheidswerknemers in de begrafenissector, dat voordien al bij cao werd vastgelegd, werd nu ook bij wet geregeld.

Werkgevers binnen de begrafenissector kunnen bijgevolg ook voor de volgende taken beroep doen op gelegenheidswerknemers:

  • kleine, niet regelmatige onderhoudswerkzaamheden in en aan gebouwen in functie van bezoeken en ceremonies;
  • het klaarmaken van rouwdrukwerk voor verzending: plooien, in omslagen steken;
  • kleine werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren, zoals accessoires plaatsen of wegnemen.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.