Besox

Uitbreiding geboorteverlof naar 15 dagen vanaf 2021

4 december 2020

Werknemers, die vader of meeouder geworden zijn, hebben momenteel recht op 10 dagen geboorteverlof, te nemen binnen een periode van 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. De eerste 3 dagen heeft de werknemer recht op loon vanwege de werkgever, de volgende 7 dagen kan de werknemer een uitkering van de mutualiteit ontvangen.

Het geboorteverlof voor werknemers zal vanaf 1 januari 2021 opgetrokken worden van 10 dagen naar 15 dagen. Met ingang van 1 januari 2023 zal dit geboorteverlof verder verhoogd worden tot 20 dagen.

Deze uitbreiding van het geboorteverlof is opgenomen in een voorontwerp van programmawet dat goedgekeurd werd door de ministerraad op 20 november 2020.

Zodra deze wet definitief gepubliceerd is, informeren wij u verder.

Bron: Ministerraad van 20 november 2020

Tags