Besox

Uitbreiding bevoegdheidsgebied PC 152 en PC 225 naar gesubsidieerde autonome internaten

12 december 2022

Met ingang van 19 september 2022 werd het bevoegdheidsgebied van PC 152 (het paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs) en van PC 225 (het paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs) uitgebreid naar de gesubsidieerde autonome internaten die vroeger onder PC 337 vielen.

Twee nieuwe KB’s die op 1 december 2022 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd voorzien dezelfde uitbreiding voor het bevoegdheidsgebied van de paritaire subcomités 152.01, 152.02, 225.01 en 225.02. Hierdoor zijn deze paritaire subcomités sinds 19 september 2022 ook bevoegd voor de gesubsidieerde autonome internaten.

Bron: Koninklijk besluit van 13 oktober 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2012 tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, BS 1 december 2022 en koninklijk besluit van 13 oktober 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2012 tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, BS 1 december 2022.

Tags