Besox

Toch een schorsing van de opzeggingstermijn omwille van tijdelijke werkloosheid overmacht gerelateerd aan de oorlog in Oekraïne?

23 mei 2022

Minstens tot 30 juni 2022 mag de werkgever een soepele procedure hanteren wanneer het gaat om tijdelijke werkloosheid omwille van de oorlog in Oekraïne.

In dat geval gaat het om een vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Zoals wij u al hadden laten weten, is het algemene wettelijke principe dat tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht de opzeggingstermijn niet schorst, en bijgevolg ook niet de tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne.

In 2020 heeft de wetgever op dit principe een uitzondering voorzien voor de tijdelijke werkloosheid omwille van corona.

Een wetsvoorstel van 4 mei 2022 voorziet nu in een bijkomende uitzondering op het algemene wettelijke principe voor tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne.

De opzeggingstermijn zou in dat geval ook worden geschorst.

Bij een opzegging door de werkgever vóór of tijdens een periode van deze tijdelijke werkloosheid zou de opzeggingstermijn ophouden te lopen tijdens die schorsing.

Bij een opzegging door de werknemer vóór of tijdens deze tijdelijke werkloosheid, blijft de opzeggingstermijn lopen tijdens de schorsing.

Om met betrekking tot reeds lopende opzeggingstermijnen rechtszekerheid te verschaffen, wordt bepaald dat deze nieuwe regeling niet van toepassing zou zijn op de opzeggingstermijnen die reeds liepen vóór 1 april 2022.

Wij houden u verder op de hoogte.

Bron: Wetsontwerp houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, doc. 55 2610.

Tags