Besox

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

16 november 2020

Op 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers en dit vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Vanaf begin oktober kan dus alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is niet enkel meer toepasbaar voor uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen of voor ondernemingen uit een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Werkgevers die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure en die vanaf 1 september 2020 zijn overgeschakeld naar tijdelijke werkloosheid wegens economische reden, kunnen vanaf 1 oktober 2020 terug tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen.

De schorsing kan een volledige schorsing, bijvoorbeeld een verplichte sluiting, of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst betreffen. In geval van een gedeeltelijke schorsing kan de werknemer nog een paar dagen per week werken. Opnieuw wordt er dus afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

Formaliteiten werkgever

U moet geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar de RVA sturen.

Indien u reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken naar de RVA hebt verstuurd, omdat uw onderneming niet uitzonderlijk hard getroffen was of omdat u niet behoorde tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, kan u zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wanneer u verder gebruik wenst te maken van de regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische zaken, dan blijven de bestaande procedures wel behouden. Ook de overgangsregelingen tijdelijke werkloosheid economische oorzaken voor arbeiders en bedienden kunnen verder toegepast worden.

U moet geen controlekaart C3.2Aafleveren aan de werknemers, dit ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

Formaliteiten werknemer

Om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, moet de werknemer aangesloten zijn bij één van de vier uitbetalingsinstellingen:

  • de werknemer is niet gesyndiceerd: Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW);
  • de werknemer is gesyndiceerd: één van de drie uitbetalingsinstellingen verbonden met een vakbond: het ABVV, het ACLVB of het ACV.

Een werknemer die eerder niet tijdelijk werkloos was, moet een document C3.2.-werknemer-corona invullen. Dit formulier moet aan de uitbetalingsinstelling bezorgd worden.

Specifieke motieven

Er bestaan nog drie specifieke situaties waarin een werknemer beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona:

  • werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
  • werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken; of
  • werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het in quarantaine zit.

In bovenstaande gevallen moet de werknemer u onmiddellijk op de hoogte brengen en de volgende attesten bezorgen:

  • het quarantaineattest;
  • het bewijs dat geldt als quarantaineattest; of
  • het attest sluiting corona, afgeleverd door de bevoegde instelling en ingevuld en ondertekend door de werknemer.

Indien het een algemene maatregel uitgaand van een gemeenschap betreft, waardoor alle scholen van die gemeenschap geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, moet niet automatisch een attest sluiting corona afgeleverd worden. Dit gebeurt enkel op verzoek van de werknemer, indien de werkgever hierom verzoekt.

U houdt de quarantainegetuigschriften of de attesten, die de werknemers bezorgen, ter beschikking van de RVA. Dit met het oog op een eventuele controle van de RVA.

Uitkering

De werknemer heeft recht op werkloosheidsuitkeringen zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden, wanneer hij tijdelijk werkloos gesteld is wegens overmacht. Voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021 geldt dit eveneens voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn gesteld wegens economische oorzaken.

De werknemer ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddelde begrensde loon, voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021. Dit ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. Er is wel een plafond van € 2.754,76 per maand.

Gedurende de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021 ontvangen alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld, een supplement van € 5,63 per dag bovenop hun werkloosheidsuitkering. Dit supplement wordt betaald door de RVA.

Eveneens wordt er een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen tot en met 31 maart 2021.

Bron: Nieuwsbericht van 6 november 2020 van de RVA: ‘Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 01.10.2020’, www.rva.be.

Tags