Besox

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona tijdens de verlengde kerstvakantie

9 december 2021

Dit jaar sluiten de scholen één week vroeger dan gewoonlijk hun deuren: de kerstvakantie begint al op zaterdag 18 december. Werknemers moeten bijgevolg in de opvang van hun kind voorzien van 20 tot 24 december.

Een werknemer die geen opvang kan vinden vanwege sluiting van de school of van het centrum voor opvang van personen met een handicap, kan gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Dit is een recht van de werknemer. De werkgever kan dit niet weigeren.

Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld voor de opvang van een kind krijgt 70% van zijn (begrensde) loon. Daarop wordt 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Naast zijn werkloosheidsuitkering krijgt hij nog een supplement van 5,74 euro per dag.

Welke stappen moet de werknemer ondernemen?

  • Onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen
  • Het is niet nodig om het gebruikelijke attest van de RVA “opvang kind sluiting corona” ingevuld te bezorgen aan de werknemer, tenzij de werkgever hierom verzoekt
  • Indien het de eerste keer is dat de werknemer een beroep doet op tijdelijke werkloosheid, moet hij/zij een aanvraag tot uitkering indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Wat moet u als werkgever doen?

  • De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht is nog altijd van toepassing. U moet enkel de dagen tijdelijke werkloosheid doorgeven aan uw dossierbeheerder.

Kinderdagverblijf moet sluiten omwille van corona

Werknemers kunnen ook gebruiken maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wanneer hun kind niet naar de kinderopvang kan omwille van sluiting.

Welke stappen moet de werknemer ondernemen?

  • Onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen
  • De kinderopvang moet luik A van het document “opvang kind sluiting corona” invullen en ondertekenen. Daarna moet de werknemer deel B invullen en ondertekenen en vervolgens het volledig ingevulde document aan de werkgever bezorgen
  • Indien het de eerste keer is dat de werknemer een beroep doet op tijdelijke werkloosheid, moet hij/zij een aanvraag tot uitkering indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Wat moet u als werkgever doen?

  • De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht is nog altijd van toepassing. U moet enkel de dagen tijdelijke werkloosheid wegens opvang kind doorgeven aan uw dossierbeheerder.
  • U moet het voormelde document (“opvang kind sluiting corona”) ter beschikking van de RVA houden die deze eventueel ter controle kan opvragen.

Meer info vindt u terug op de website van de RVA.

Tags