Besox

Terug Naar Werk-traject om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen

20 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal er naast het bestaande ‘re-integratietraject’ ook een ‘Terug Naar Werk-traject’ (TNW-traject) bestaan.

Een ‘Terug Naar Werk-traject’ wordt gedefinieerd als: “elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikte werknemer onder coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een tewerkstelling die pas bij de mogelijkheden en noden van de werknemer”.

Het traject kan worden opgestart:

  • na een doorverwijzing door de adviserende arts van de mutualiteit op basis van een inschatting van de restcapaciteit;
  • of na een vraag van de langdurig zieke werknemer zelf.

De bedoeling van het traject is om een multidisciplinair re-integratieplan op te stellen na overleg tussen:

  • de werknemer;
  • de “Terug Naar Werk-coördinator”;
  • de adviserende arts;
  • alle andere te betrekken actoren tijdens een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie.

De minimale voorwaarden, de betrokken actoren, de inhoud, de modaliteiten van dit plan, evenals de modaliteiten van de regelmatige opvolging van dit multidisciplinair re-integratieplan moeten nog bij koninklijk besluit worden vastgelegd.

Bron: Wet van 12 december 2021 tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers, BS 17 december 2021.