Besox

Subsidies Vlaamse kmo-portefeuille worden verminderd

26 november 2019

De Vlaamse regering gaat vanaf 1 december 2019 de uitgaven voor subsidies in het kader van de kmo-portefeuille beperken.

Via de kmo-portefeuille kunnen Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen subsidies van de overheid krijgen voor opleidingen van hun personeel of voor het inwinnen van advies bij een erkende dienstverlener.

Kleine ondernemingen die investeren in opleiding en advies kunnen momenteel subsidies van de Vlaamse overheid aanvragen voor 40% van de kosten, met een maximum van € 10.000 per jaar.

Met ingang van 1 december 2019 zal dit steunpercentage voor kleine ondernemingen dalen tot 30%. Het maximale subsidiebedrag voor kleine ondernemingen wordt vanaf 1 januari 2020 beperkt tot € 7.500 per jaar.

Middelgrote ondernemingen kunnen momenteel Vlaamse subsidies voor opleidingen en advies aanvragen ten belope van 30% van de in aanmerking komende kosten, met een maximumplafond van € 15.000 per jaar.

Het steunpercentage voor middelgrote ondernemingen zal met ingang van 1 december 2019 verlaagd worden tot 20%. Het maximale subsidiebedrag voor middelgrote ondernemingen wordt vanaf 1 januari 2020 eveneens beperkt tot € 7.500 per jaar.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits geeft in een persbericht mee dat de aanpassing moet leiden tot lagere uitgaven aangezien de uitgaven voor de kmo-portefeuille de voorbije jaren sterk gegroeid waren. Er werd geopteerd om voor kleine ondernemingen een hogere steun te behouden, omdat jonge en kleine bedrijven vaak meer nood hebben aan de ontwikkeling van competenties of het aankopen van kennis van buiten de onderneming.

De andere voorwaarden voor de toepassing van de kmo-portefeuille wijzigen niet.

Ondernemingen kunnen de subsidies elektronisch aanvragen via het webplatform kmo-portefeuille dat beheerd wordt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

Bronnen: Ministerieel besluit van 5 november 2019 tot wijziging van artikel 18 en 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten, B.S. 18 november 2019 en persbericht: Vlaams minister Hilde Crevits past kmo-portefeuille aan.

Tags