Besox

Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers: Willy Borsus wil de slecht gedefinieerde statuten beter controleren

22 februari 2016

Sinds 2012 voorziet de arbeidsrelatiewet voor een aantal sectoren, naast de 4 algemene criteria, specifieke criteria die bepalen of iemand werknemer dan wel zelfstandige is. Alle instellingen die betrokken zijn bij de controle van deze wet op schijnzelfstandigen stellen vast dat deze wet niet meer praktisch is en dat een herziening zich dus opdringt.

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, wil de wet op de aard van de arbeidsrelaties (werknemer of zelfstandige) dan ook grondig herzien.

Minister Borsus wil teruggaan naar de wet van 2006, die slechts de volgende 4 criteria voorzag:

  • de wil van de partijen zoals geformuleerd in hun overeenkomst;
  • de vrijheid om de werktijd te organiseren;
  • de vrijheid van organisatie van het werk;
  • de mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen.

Indien de wetswijziging er komt, zullen enkel deze 4 criteria voortaan dienen als eenvormige basis voor de controles; de specifieke criteria voor de risicofactoren zullen worden geschrapt.

De betrokken sectoren zijn vragende partij voor een ruimere controle op de fictieve vennoten en op de slecht gedefinieerde statuten.

Ter informatie: in 2014 werden er 805 personen geregulariseerd; zij waren ingeschreven als zelfstandige, terwijl uit de feiten bleek dat zij werknemer moesten zijn.

 

Bron: persdienst van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, 5 februari 2016.

Tags