Besox

Schalen bedrijfsvoorheffing 2020 zijn bekend

6 januari 2020

De zogenaamde ‘bijlage III’ is op 20 december 2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze ‘bijlage III’ bevat de schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen, pensioenen en stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2020.

Het gaat om 3 schalen of loontabellen waarop u de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kunt aflezen:

  • schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners;
  • schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners;
  • schaal III voor de niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk een tehuis in België hebben gehouden.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1), B.S. 20 december 2019.