Besox

Progressieve werkhervatting: uitzondering op de minimumgrens van 3 uur per prestatie

26 oktober 2022

Bij een progressieve werkhervatting krijgt de arbeidsongeschikte werknemer de toelating van de adviserende arts van de mutualiteit om het werk gedeeltelijk te hervatten of tijdelijk aangepast werk uit te voeren.

In onze nieuwsbrief van week 41 lieten wij u reeds weten dat in het kader van het ‘Terug naar Werk’-plan voorzien wordt in een afwijking op de 1/3de-regel en de 3-urenregel bij progressieve werkhervatting.

De uitzondering op de 1/3de-regel was reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Intussen is ook de afwijking van de minimumgrens van 3 uur per prestatie bij progressieve werkhervatting in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2022 gepubliceerd.

Als basisregel geldt dat de duur van elke prestatie van een werknemer niet korter mag zijn dan 3 uren. Deze regel geldt voor alle werknemers en werkgevers die onderworpen zijn aan de bepalingen betreffende de arbeidsduur uit de arbeidswet van 16 maart 1971.

Het koninklijk besluit dat voorziet in een uitzondering op deze minimumgrens van 3 uur per prestatie voor werknemers in progressieve werkhervatting is intussen gepubliceerd en zal in werking treden op 28 oktober 2022.

Bron: Koninklijk besluit van 18 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers, BS 18 oktober 2022.